Witamy

na stronie internetowej kancelarii Adwokat i Doradca Podatkowy Liwerski und Partner w Kleve

Adwokat

Szukają Państwo kancelarii, która prowadzi zarówno sprawy prawne jak i podatkowe? Nasza firma świadczy usługi w obydwóch dziedzinach. Oszczędzamy Państwa czas  odowiadając kompleksowo na pytania jako adwokat i radca podatkowy w jednej kancelarii.  W związku z czym jest nasza oferta korzystna cenowo.

Zawierane przez Państwo umowy są przez nas optymalnie pod kątem przepisów podatkowych kształtowane, bez konieczności dodatkowej wizyty u prawnika, który umowy te pod kątem prawnym optymalizuje. Prowadzenie doradztwa prawnego jest w Niemczech przez radców podatkowych zabronione. Nasza kancelaria zajmuje się zarówno doradztwem prawnym jak i doradztwem podatkowym, bowiem Eckart Liwerski to adwokat jak też radca podatkowy. 

Nasza kancelaria wspiera klientów w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań księgowych i prawno-podatkowych.

Pomożemy Państwu w tworzeniu międzynarodowych sieci firm w celu optymalnej realizacji inwestycji krajowach i zagranicznych. Osiągamy to poprzez intensywną współpracę z zagranicznymi kolegami po fachu.

Regularnie odbywamy szkolenia w orzecznictwie prawa podatkowego aby na bieżąco uwzględniać w doradztwie podatkowym rozstrzygnięcia prawodawstwa. 

Wykaz naszych usług znajdą Państwo na naszej stronie. Cieszymy się z udanej współpracy – Eckart Liwerski Adwokat i Doradca Podatkowy. 

 

Usługi jako adwokat

Adwokat Eckart Liwerski udziela  porad prawnych w zakresie:

 • Prawa spadkowego:

 1. Sporządzanie i kontrolowanie testamentów, 
 2. Regulacja konfrontacji spadkobierców, 
 3. Stwierdzenie dziedziczenia ustawowego,
 4. Egzekwowanie testamentów,
 5. Formowanie popytu przedsiębiorstw,
 6. Regulacja następców przedsiębiorstw) 
 • Prawa spółek:

 1. Wybór formy prawnej spółek z punktu widzenia korzystnych rozwiazań podatkowych,
 2. Redagowanie umów spółek, 
 3. Wyjaśnienie kwestii prawa pracy i redagowanie umów o pracę, 
 4. Zmiana formy prawnej działalności przedsiębiorstw),
 • Redagowania umów

  w szczególności:
 1. Kontrakty firmowe,
 2. Umowy o pracę,
 3. Umowy spadkowe/testamenty,
 4. Umowy leasingowe,
 5. Statuty
 • Windykacji należności

 1. Postępowanie upominawcze, 
 2. Dochodzenia w sprawie wierzytelności kredytowej dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania, 
 3. Postępowanie windykacyjne, 
 4. Wykonywanie środków egzekucyjnych
 • Adwokat reprezentuje w postępowaniach przed sądami finansowymi

Dodatkowo udziela adwokat porad w zakresie:

 • Nabywania nieruchomości i ich zarządzania

 • Prawa pracy 

 • Prawa o stowarzyszeniach

 • Zasiłku rodzinnego / w sprawach związanych z urzędem funduszu rodzinnego (Familienkasse)

 

Usługi jako adwokat i doradca podatkowy

W dziedzinie podatków prowadzi adwokat kompleksowe porady:

 • Osób i przedsiębiorstw, zwłaszcza usług, handlu i rzemiosła

 •  Bilans/Roczne rozliczenie podatkowe:

 1. Wyliczanie zysku,
 2. Sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat), publikacja w Monitorze Federalnym
 3. Sprawozdawczość, 
 4. Sporządzanie zestawień i raportów, 
 5. Sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych, sprawdzanie prawidłowości wydanych decyzji podatkowych, odwoływanie od niekorzystnych decyzji,
 6. Anlizy podatkowe, 
 7. Porady i konsultacje podatkowe,
 8. Usługi specjalne jak np. śródroczne sprawozdanie finansowe
 • Księgowość:

 1. Sporządzanie planu kont,
 2. Prowadzenie rachunkowości ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów i ryczałtu, 
 3. Ocena anlizy gospodarczej,
 4. Obliczanie kosztów, 
 5. Kalkulacje dodatkowe, 
 6. Porada/pomoc, 
 7. Prace specjalne
 •  Księgowość płac:

 1. Rozliczanie płac i wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi,
 2. Rozliczanie okresów choroby, 
 3. Wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
 4. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, 
 5. Sporządzanie list płac i kont płacowych, 
 6. Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników, 
 7. Porada/pomoc, 
 8. Prace specjalne
 •  Kontrola przedsiębiorstw:

 1. Przygotowanie i nadzór audytu,
 2. Przegląd wyników audytu, 
 3. Kontrola sprawozdań z audytu
 •  Ekonomiczna ocena przedsiębiorstw:

 1. Ocena wewnętrzna, 
 2. Ocena w porównaniu z innymi firmami z branży (Benchmarking),
 3. Porównanie obciążenia podatkowego/Wpływ zmiany formy prawnej na podatki
 • Obsługi prawnej przedsiębiorstw i innych podmiotów

 • Firm zagranicznych i ich oddziałów (filli)

 • Wdrożeniowe procedur zwrotu VAT dla zagranicznych firm

 • Wolnych zawodów

 • Osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do rodzinnych powiązań

 • Optymalizacji podatkowej związanej z tworzeniem, przekształcaniem, podziałem lub łączeniem (fuzja, inkorporacja) przedsiębiorstw w różnych formach prawnych

 • Finansowe

 • W sprawach własności

 • W planowaniu rozwojowo-przyszłościowym

 • Dochodu w okresie emerytalnym

 

 

 

⇒   Filozofia