Witamy

 

Szukają Państwo kancelarii, która prowadzi zarówno sprawy prawne jak i podatkowe? Nasza firma swiadczy usługi z obu tych dziedzin. Oszczędzamy Państwa czas kompleksowo odowiadając na pytania w jednym miejscu. W związku z czym jest nasza oferta korzystna cenowo.

Zawierane przez Państwo umowy są przez nas optymalnie pod kątem przepisów podatkowych kształtowane, bez konieczności dodatkowej wizyty u prawnika, który umowy te pod kątem prawnym optymalizuje. Prowadzenie doradztwa prawnego jest w Niemczech przez radców podatkowych zabronione. Nasza kancelaria zajmuje się zarówno doradztwem prawnym jak i doradztwem podatkowym.

Pomożemy Państwu w tworzeniu międzynarodowych sieci firm w celu optymalnej realizacji inwestycji krajowach i zagranicznych. Osiągamy to poprzez intensywną współpracę z zagranicznymi kolegami po fachu.

Wykaz naszych usług znajdą Państwo na naszej stronie. Cieszymy się z udanej współpracy!

 

Udzielamy porad prawnych w zakresie:

 • Prawa spadkowego (♦ Sporządzanie i kontrolowanie testamentów, ♦ Regulacja konfrontacji spadkobierców, ♦ Stwierdzenie dziedziczenia ustawowego, ♦Egzekwowanie testamentów, ♦ Formowanie popytu przedsiębiorstw, ♦ Regulacja następców przedsiębiorstw) 
 • Prawa spółek (♦ Wybór formy prawnej spółek z punktu widzenia korzystnych rozwiazań podatkowych, ♦ Tworzenie umów spółek, ♦ Wyjaśnienie kwestii prawa pracy i tworzenie umów o pracę, ♦ Zmiana formy prawnej działalności przedsiębiorstw)
 • Reprezentacji w postępowaniach przed sądami finansowymi
 • Sporządzania umów ( ♦ Kontrakty firmowe, ♦ Umowy o pracę, ♦ Umowy spadkowe/Testamenty, ♦ Umowy leasingowe, ♦ Statuty)
 • Windykacji należności (♦ Postępowanie upominawcze, ♦ Dochodzenia w sprawie wierzytelności kredytowej dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania, ♦ Postępowanie windykacyjne, ♦ Wykonywanie środków egzekucyjnych
 • Nabywania nieruchomości i ich zarządzania
 • Prawa pracy 
 • Prawa o stowarzyszeniach
 • zasiłku rodzinnego / w sprawach związanych z urzędem funduszu rodzinnego (Familienkasse)

 

 

W dziedzinie podatków prowadzimy kompleksowe porady:

 • Osób i przedsiębiorstw, zwłaszcza usług, handlu i rzemiosła (⇒ Bilans/Roczne rozliczenie podatkowe: ♦ Wyliczanie zysku, ♦ Sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat), ♦ Sprawozdawczość, ♦ Sporządzanie zestawień i raportów, ♦ Sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych, ♦ Anlizy podatkowe, ♦ Porady i konsultacje podatkowe, ♦Usługi specjalne jak np. śródroczne sprawozdanie finansowe; ⇒ Księgowość: ♦ Sporządzanie planu kont, ♦ Prowadzenie rachunkowości ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów i ryczałtu, ♦ Ocena anlizy gospodarczej, ♦ Obliczanie kosztów, ♦ Kalkulacje dodatkowe, ♦ Porada/pomoc, ♦ Prace specjalne, ⇒ Księgowość płac: ♦ Naliczanie płac wraz ze świadczeniami dodatkowymi, ♦ rozliczeniem okresów choroby, ♦ składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  ♦zaliczek na podatek dochodowy, ♦ Sporządzanie list płac, ♦ Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników, ♦ Porada/pomoc, ♦ Prace specjalne; ⇒ Kontrola przedsiębiorstw: ♦ Przygotowanie i nadzór audytu, ♦ Przegląd wyników audytu, ♦ Kontrola sprawozdań z audytu; ⇒ Ocena przedsiębiorstw: ♦ Ocena wewnętrzna, ♦ Ocena w porównaniu z innymi firmami z branży (Benchmarking), ♦ Porównanie obciążenia podatkowego/Wpływ zmiany formy prawnej na podatki
 • obsługi prawnej przedsiębiorstw i innych podmiotów
 • firm zagranicznych i ich oddziałów (filli)
 • wdrożeniowe procedur zwrotu VAT dla zagranicznych firm
 • wolnych zawodów
 • osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do rodzinnych powiązań
 • optymalizacji podatkowej związanej z tworzeniem, przekształcaniem, podziałem lub łączeniem (fuzja, inkorporacja) przedsiębiorstw w różnych formach prawnych
 • finansowe
 • w sprawach własności
 • w planowaniu rozwojowo-przyszłościowym
 • dochodu w okresie emerytalnym

➥ Filozofia