Disclaimer

Liwerski i Partner dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były poprawne i kompletne. Nie przejmujemy jednak żadnej gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność informacji podanych na tej stronie. To samo odnosi się do treści zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłają bezpośrednio lub pośrednio hiperłącza i na które nasze partnerstwo nie ma wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do udostępnionych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Powielanie lub rozpowszechnianie podanych tu tekstów wymaga uprzedniej pisemnej zgody osób wymienionych w nadruku.

Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej za pośrednictwem Internetu ani nie mogą być interpretowane jako wniosek o udzielenie porady prawnej online.

⇒  Kontakt