Rodzaje usług

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych w zakresie:

 • Prawa spadkowego
 • Prawa spółek
 • Reprezentacji w postępowaniach przed sądami finansowymi
 • Redagowania umów
 • Windykacji należności
 • Nabywania nieruchomości i ich zarządzania
 • Prawa pracy
 • Prawa o stowarzyszeniach
 • Zasiłku rodzinnego / w sprawach związanych z urzędem funduszu rodzinnego (Familienkasse)

Porady podatkowe

W dziedzinie podatków prowadzimy kompleksowe porady:

 • Osób i przedsiębiorstw, zwłaszcza usług, handlu i rzemiosła
 • obsługi prawnej przedsiębiorstw i innych podmiotów
 • firm zagranicznych i ich oddziałów (filli)
 • wdrożeniowe procedur zwrotu VAT dla zagranicznych firm
 • wolnych zawodów
 • osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do rodzinnych powiązań
 • optymalizacji podatkowej związanej z tworzeniem, przekształcaniem, podziałem lub łączeniem (fuzja, inkorporacja) przedsiębiorstw w różnych formach prawnych
 • finansowe
 • w sprawach własności
 • w planowaniu rozwojowo-przyszłościowym
 • dochodu w okresie emerytalnym

⇒  Zakres usług