Impressum

Odpowiedzialny za treść strony:

Adwokat i radca podatkowy
Eckart Liwerski

Liwerski und Partner
Rechtsanwalt und Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft
Lindenallee 23
47533 Kleve

Tel. +49 (0) 2821 25069
Fax +49 (0) 2821 28468
eMail:
eMail: liwerski@steuerberater-rechtsanwalt.de
Web: http://www.steuerberater-rechtsanwalt.de

Partnerschaftsregister Essen, PR 3707
USt-Nr. 116/5821/0508

stronę projektowała:

Jolanta Liwerski
eMail: jolantaliwerski@steuerberater-rechtsanwalt.de

Umieszczone na stronie zdjęcia są własnością Jolanty Liwerskiej oraz poniższych producentów:

http://www.photogen.com

https://pxhere.com

Informacje zgodnie z § 6 ustawy teleusługi (TDG)

Tytuł zawodowy „adwokat“ lub „adwokatka“ został nadany w Niemczech. Zatrudnieni w kancelarii partnerzy i pracownicy – noszący tytuł zawodowy adwokata – są członkami poniższego stowarzyszenia, organu nadzoru, który jest za nich odpowiedzialny:

Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgericht Düsseldorf:
Freiligrathstr. 25
40479 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 49502-0
Fax: +49 (0) 211 49502-28
e-Mail: info@rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

Tytuł zawodowy „adwokat“ lub „adwokatka“ nadany był członkom kancelarii, zgodnie z niemieckimi normami prawnymi przez odpowiednie Ministerstwo Sprawiedliwości po zdaniu drugiego państwowego egzaminu prawa i przez specjalne zezwolenie prezesa Sądu Wyższego w Monachium. Uzależnieni są od zawodowych przepisów federalnego rozporządzenia prawa adwokackiego z 01.08.1959 (BGBl. I 565) (BRAO) i federalnego rozporządzenia o opłatach adwokackich z 26.07.1957 (BGBl. I 907)
(BRAGO) w aktualnej wersji, a także rozporządzenia dla specjalności adwokackich Federalnej Izby Prawniczej z 22.03.1996 (BRAKMitt. 1996, 241) (BORA 2001 i FAO) w aktualnej wersji.

Zatrudnieni w kancelarii partnerzy i pracownicy – noszący tytuł zawodowy radcy podatkowego – są członkami poniższego stowarzyszenia, organu nadzoru, który jest za nich odpowiedzialny:

Steuerberaterkammer Dusseldorf
Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf

Tel: 49 (0) 211-66906-0
Fax: 49 (0) 211-66906-60
e-mail: mail@stbk-duesseldorf.de

Tytuł zawodowy „doradca podatkowy“ lub „doradczyni podatkowa“ został nadany w Niemczech pracownikom kancelarii – noszącym tytuł zawodowy radcy podatkowego – zgodnie z przepisami ustawy o podatkach (StBerG) w wersji opublikowanej w dniu 04.11.1975 (BGBl. I S. 2735) z późniejszymi zmianami mocy ustawy z dnia 26.06.2001 (BGBl. I 2001 S. 1310) BGBl III 610-10. Podlegają prawnym przepisom zawodowym Federalnej Izby Radców Podakowych w sprawie praw i obowiązków w ramach wykonywania zawodu księgowych i podatkowych agentów (BOStB) 2.06.1997 r. (związanego z dstr 26/97), zmienionymi uchwałą zgromadzenia statutowego z dnia 8 listopada 2000 r. (Dstr 13/01), str. 551/552

Klausula odpowiedzialności

Informacje zamieszczone na serwerze zostały dokładnie sprawdzone. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować dokładności, kompletności, jakości i aktualizacji najnowszych informacji.

 

⇒  Disclaimer